Etusivu

Tämä on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) ja Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) varasivusto. Ohjaamme liikenteen tänne huoltotoimenpiteiden ajaksi, tai kun oikeat sivustomme eivät jostain syystä toimi.

Tyksin vaihde (erikoissairaanhoito)

Puhelinvaihde vuorokauden ympäri, puh. 02 313 0000. Hätätilanteessa soita hätänumeroon 112.

Tyks laboratoriot

Laboratorioiden ajanvaraus (Tykslab)

Päivystys 24/7

Päivystyksessä hoidamme ympärivuorokautisesti asiakkaita, joiden hoitoa ei voida siirtää myöhemmäksi ilman oireiden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Ennen lähtöä päivystykseen soita puhelinneuvontaamme puh. 02 313 8800 tai arvioi Omaolon avulla, millaista hoitoa tarvitset. Kuurojen ja huonokuuloisten tekstiviestiasiointi puh. 050 592 4740.

Päivystyshelppi auttaa selvittämään miten toimia eri tilanteissa.

Päivystyspisteemme:

 • Tyks Akuutti, T-sairaala, Savitehtaankatu 1, Turku
  Puh. 02 313 8800
 • Lasten ja nuorten päivystys, Tyks Majakkasairaala, 2. krs, Savitehtaankatu 5, Turku
  Puh. 02 313 1420
 • Tyks Loimaan sairaala, Seppälänkatu 15–17, Loimaa
  Puh. 02 313 8800
 • Tyks Salon sairaala, Sairaalantie 9, Salo
  Puh. 02 313 8800
 • Tyks Vakka-Suomen sairaala, Terveystie 2, Uusikaupunki
  Puh. 02 313 8800

Tyksin yhteystiedot

Puhelin: 02 313 0000 (vaihde)
Fax: 02 313 3613
Käyntiosoite: Kiinamyllynkatu 4-8, Turku
Postiosoite: PL 52, 20521 Turku
Sähköposti: kirjaamo@tyks.fi

Sairaaloidemme vaihteiden puhelinnumerot

 • Tyks Kantasairaala (A-, U- , T- ja Majakkasairaala), Turku
  Puh. 02 313 0000
 • Tyks Halikon sairaala
  Puh. 02 314 5000
 • Tyks Turunmaan sairaala
  Puh. 02 314 6000
 • Tyks Kirurginen sairaala, Turku
  Puh. 02 313 0000
 • Tyks Loimaan sairaala
  Puh. 02 314 3000
 • Tyks Raision sairaala
  Puh. 02 313 0000
 • Tyks Salon sairaala
  Puh. 02 314 4000
 • Tyks Vakka-Suomen sairaala, Uusikaupunki
  Puh. 02 314 1000

Jos epäilet sairastuneesi koronavirukseen, tee ensin oirekysely www.omaolo.fi-sivustolla saadaksesi jatko-ohjeet. 

 • Voit ottaa puhelimitse yhteyttä omalle terveysasemallesi sen aukioloaikoina. Ohjeita ja neuvontaa saat tarvittaessa Tyks Akuutin puhelinneuvonnasta (02 313 8800).
 • On erittäin tärkeää aina soittaa ennen hakeutumista vastaanotolle tai päivystykseen.
 • Koronanäytteen tulos ilmoitetaan Tyksin laboratoriosta tavallisesti 2 vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Vastaus tulee pääsääntöisesti tekstiviestillä siltä taholta, josta lähete näytteenottoon on saatu. Testitulos ilmoitetaan myös Omakanta-palvelussa. Jos vastaus viipyy yli kaksi vuorokautta, kannattaa ottaa yhteys siihen tahoon, josta lähete näytteenottoon on tehty.

Om du misstänker att du har fått coronaviruset, gör först en symptomundersökning på www.omaolo.fi. Webbplatsen ger dig ytterligare instruktioner. 

 • Du kan också kontakta ditt eget hälsocenter via telefon under dess öppettider. Du kan också få råd och anvisningar via Åucs Akutens telefonrådgivning (tfn. 02 313 8800).
 • Det är ytterst viktigt att alltid kontakta oss först via telefon innan du tar kontakt med läkarmottagningen eller jouren.
 • Resultatet av koronavirustest rapporteras vanligtvis från Åucs laboratoriet inom två dagar efter provtagningen. Svaret kommer som regel med ett sms från den part som gjorde remiss för provtagning. Testresultatet rapporteras också i Omakanta-tjänsten. Om svaret fördröjs med mer än två dagar kan man ta kontakt med den part som gjorde remissen.

If you suspect that you have contracted the coronavirus, first do a symptom survey at www.omaolo.fi.

 • If you apply to your own health center or Tyks Acute emergency service, it is very important to always call in advance, tel. 02 313 8800.
 • The result of the coronavirus test is usually reported from the Tyks laboratory within two days. The answer comes by text message from the party from whom the referral for sampling was received. The test result is also reported in the Omakanta service. If the response is delayed by more than two days, please, contact the party from whom the referral was made.

Vierailut sairaaloissa koronavirusaikana

Ohjeistus koskee Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyksin) kaikkia sairaaloita 10.5.2022 alkaen.

Vierailuohjeet:

 • Noudata hoitavasta yksiköstä saamiasi ohjeita vierailun ajankohdan ja suojautumisen suhteen.
 • Saavu vierailulle terveenä. Mikäli sinulla on hengitystieoireita, niin sinun ei pidä saapua vierailulle.
 • Käytä koko ajan kirurgista suu-nenäsuojainta (maskia), kun liikut sairaalan hoitotiloissa, kuten osastoilla, röntgenissä tai laboratoriossa ja kun vierailet potilaan luona.
 • Desinfioi kätesi käsihuuhteella sairaalaan, osastolle ja potilashuoneeseen tullessa ja sieltä poistuttaessasi.
 • Joissakin hoitoyksiköissä, kuten teho-osastoilla, vierailusäännöt voivat olla rajoitetummat yksikön toiminnan takia.
 • Synnyttäjällä voi olla mukanaan kaksi tukihenkilöä synnytyssalissa ja yksi tukihenkilö perheiden ja vastasyntyneiden osastolla. Tukihenkilö ja vauvan sisarukset voivat vierailla klo 8–20. Vauvan isovanhemmat voivat vierailla klo 18–19.
 • Päivystys- ja ajanvarausvastaanotoilla saattaja voi olla koko käynnin ajan mukana, jos potilaan vointi edellyttää tätä. Sairaalaan saa myös tulla hakemaan potilasta. Äitiysvastaanotoilla saa olla mukana kaksi oireetonta, täysi-ikäistä tukihenkilöä.

Besök på sjukhuset under coronavirustider

Anvisningar gäller alla sjukhus som sorterar under Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) från och med 10.5.2021.

Besöksanvisningar:

 • Vårdavdelningens eller ‑enhetens instruktioner gällande besökstider och användning av skyddsutrustning måste iakttas och följas.
 • Du ska hela tiden använda kirurgiskt näs-munskydd då du besöker patienten och då du rör dig i sjukhusets vårdutrymmen, såsom vårdavdelningarna, röntgen och laboratoriet.
 • Desinficera dina händer då du kommer och går till och från sjukhuset, avdelningen eller patientrummet.
 • En del vårdenheter, t.ex. intensivvårdsavdelningen, kan ha mera omfattande besöksbegränsningar på grund av det arbete som utförs i enheten.
 • Föderskor får åtföljas av två stödpersoner i förlossningssalen och en (1) stödperson på avdelning för familjer och nyfödda. Stödpersonen och bebisens syskon får besöka avdelningen kl. 8–20. Mor- och farföräldrar till den nyfödda får komma på besök mellan kl. 18 och 19.
 • På förstahjälps- och tidsbeställningspoliklinikerna tillåts följeslagare under hela patientens besökstid, om patientens tillstånd kräver detta. Det är också tillåtet att komma för att avhämta patienten hem från sjukhuset. På mödramottagningarna tillåts två symtomfria, vuxna stödpersoner.

Alla on listattu VSSHP:n jäsenkuntien omat koronasivut, jos kunnalla sellainen on olemassa.

Nedan listas Egentliga Finlands sjukvårdsdistriktets medlemskommunernas egna coronasidor, om det finns en i kommunen. Observera att inte alla kommuner har svenska sidor.